Technik teleinformatyk

Technik teleinformatyk

 

 

  • Określa zasady eksploatacji systemów teletransmisyjnych. Charakteryzuje sygnały oraz dobiera do nich odpowiednie łącza teleinformatyczne (kablowe, radiowe lub optoelektroniczne). 
  • Zestawia i konfiguruje dowolne łącza teletransmisyjne. Integruje systemy teleinformatyczne różnych standardów, kontroluje ich wzajemne współdziałanie i wzajemne relacje. Integruje systemy teleinformatyczne z systemami informatycznymi za granicą.
  • Posługuje się urządzeniami łączności i sprzętem komputerowym, korzystając z systemów operacyjnych oraz tworzy programy zarządzające sieciami teleinformatycznymi.
  • Montuje, konfiguruje i eksploatuje komputery i ich podzespoły. Instaluje programy operacyjne i sterowniki w komputerach, instaluje komputery w sieci i zapobiega zawirusowaniu sieci. Uczestniczy w projektowaniu i rozbudowie systemów komputerowych i wyposażaniu ich w urządzenia komunikacji sieciowej i urządzenia peryferyjne. Organizuje pracę lokalnej sieci komputerowej w przedsiębiorstwach. Standaryzuje stacje robocze i serwery. Wykonuje przeglądy i naprawę sprzętu komputerowego. Współpracuje z użytkownikami systemów komputerowych i sieci w zakresie serwisu technicznego.
  • Posługuje się narzędziami pomiarowymi i kontrolnymi w celu określenia i diagnozowania błędów i przyczyn ich powstawania w systemach teleinformatycznych. Wykonuje zabiegi konserwacyjne, przeglądy i naprawy urządzeń teleinformatycznych. Zabezpiecza komputery i serwery oraz dane operacyjne w systemach teleinformatycznych.
  • Organizuje działy zajmujące się wdrażaniem nowoczesnych urządzeń teleinformatycznych w procesach nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Prowadzi sprzedaż podzespołów, zespołów i komputerów oraz oprogramowania.
  • Opisuje i konfiguruje systemy operacyjne telefonów komórkowych. Obsługuje i naprawia telefony komórkowe.
  • Prowadzi dokumentację eksploatacyjną dokumentującą wykonane prace i ich wyniki, tworzy dokumentację rozliczeniową dla klientów sieci teleinformatycznych.
  • Komunikuje się w języku angielskim z zastosowaniem terminologii właściwej dla zawodu.

REKRUTACJA 2020/2021

ZAPISZ SIĘ

VULCAN