-Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej-


POTRZEBA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ZWIĄZANA

JEST Z:

 • dynamicznie rozwijającym się obszarem związanym z szeroko pojętymi systemami odbiorczej telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieciami kablowymi i telekomunikacyjnymi.

 • rozwijającą się infrastrukturą telekomunikacyjną, teleinformatyczną i elektroniczną poszukująca fachowców z danej branży.

 • odpowiedzią na zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają: globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący popyt na nowe techniki  i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy z zakresu cyfryzacji.

 • odpowiedzią na postulaty firm telekomunikacyjnych, którym tacy fachowcy są potrzebni

 • zaspokojeniem potrzeb pracodawców z innych branż dla, których technicy wykształceni zgodnie z dotychczasowym programem nie spełniają wymagań np.: telewizji kablowych i producentów sprzętu wykorzystywanego przez te sieci

 

 

 

 

 

 • technik teleinformatyk,
 • technik elektronik.

 

 

 

 

 

Praca technika szerokopasmowej komunikacji elektronicznej dzieli się na dwa etapy:

 1. praca w terenie (przy uruchamianiu terminali TV naziemnej, kablowej i satelitarnej)

 2. praca w laboratorium lub biurze projektów, przy opracowywaniu danych dostarczanych z terenu, konfigurowaniu urządzeń sieciowych i terminali

Absolwenci kształcący się w tym zawodzie posiadają dodatkowo umiejętności stanowiące podbudowę do poszukiwania pracy w branżach pokrewnych takich jak :

 • monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

 • technik telekomunikacji,

Obszarem działalności dla danego zawodu są systemy odbiorcze telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowe w ramach których absolwent nabywa umiejętności:

 • montowania oraz konserwowania urządzeń;

 • użytkowania urządzeń;

 • naprawy systemów odbiorczych;

 • uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich ;

 • montowania i eksploatacji;

 • administrowania sieciami.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach symulacyjnych, zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla      nauczanego zawodu. Uczeń poza uczeniem się przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych realizuje 4 tygodniową (160   godzin) praktykę zawodową odbywaną w branżowych zakładach pracy z którymi pragniemy podjąć współpracę.

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej to zdobycie umiejętności w dwóch kwalifikacjach:

 • EE.19 Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych  telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej,
 • EE.20. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres przedmiotów zawodowych dla TECHNIKA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ wykorzystanie zawodowego języka obcego, programów komputerowych zdobywanie doświadczenia na fachowym sprzęcie jaki posiadamy, odbywanie praktyk zawodowych w branżowych zakładach pracy zapewniają wiedzę potrzebną współczesnemu technikowi do podjęcia pracy zawodowej. Obowiązujące przedmioty ogólnokształcące i zdobycie matury umożliwiają również kontynuację nauki na wyższych uczelniach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPISZ SIĘ

VULCAN