Technik eksploatacji portów i terminali

Zawód: technik eksploatacji portów i terminali 333106

W trakcie nauki dwa egzaminy przed OKE na kwalifikacje:

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach,

A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;
 • organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;
 • organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

Technik eksploatacji portów i terminali jest specjalistą z zakresu:

 • logistyki portowej (w portach morskich, wodnych-śródlądowych, lotniczych, kolejowych, drogowych),
 • logistyki magazynowej,
 • transportu i spedycji,
 • eksploatacji i organizacji pracy urządzeń transportu wewnętrznego i urządzeń przeładunkowych,
 • eksploatacji centrów logistycznych i magazynowych,
 • eksploatacji terminali przeładunkowych we wszystkich gałęziach transportu, a także w transporcie intermodalnym i multimodalnym,
 • organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach,
 • obsługi podróżnych w portach i terminalach pasażerskich, w tym obsługi bagażowej.

Technik eksploatacji portów i terminali wie m.in.:

 • Jak funkcjonuje lotnisko, port morski, dworzec kolejowy, terminal.
 • Jak działa terminal pasażerski „od kuchni”.
 • Jak przygotować samolot do odlotu w 25 minut.
 • Jak formuje się ładunki i rozmieszcza w samolocie, czy ładowni statku.
 • Ile ton frachtu może jednorazowo zabrać Boeing 767.
 • Jak transportować i przechowywać materiały niebezpieczne.

Ukończenie tego kierunku daje szerokie możliwości zatrudnienia w portach i terminalach lotniczych, morskich, kolejowych, samochodowych

i żeglugi śródlądowej zarówno w kraju jak i zagranicą, gdyż jest to tzw. EUROZAWÓD - obowiązkowo uczeń poznaje 2 języki obce zawodowe.

Absolwenci mogą także podjąć pracę w charakterze personelu pokładowego na stanowisku stewardessa/steward.

Daje również świetną podbudowę do dalszego kształcenia na studiach wyższych na kierunkach bardzo obecnie poszukiwanych,

m.in. transport, zarządzanie w transporcie, teleinformatyka w transporcie, budowa i eksploatacja lotnisk, kierunki "mundurowe".

Zawód ten jest także wskazany dla osób, które wiążą swoją przyszłość z wojskiem lub strażą pożarną.