Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

Zawódtechnik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412

W trakcie nauki dwa egzaminy przed OKE na kwalifikacje:

EE.19 Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych  telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej egzamin pod koniec klasy trzeciej,

EE.20. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowychegzamin po pierwszym semestrze klasy czwarte.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania oraz konserwowania urządzeń wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;
 • użytkowania urządzeń wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;
 •  naprawy systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;
 •  uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;
 •  montowania i eksploatacji systemów odbiorczych telewizji naziemnej i satelitarnej oraz sieci kablowych;
 •  administrowania sieciami wchodzącymi w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych.

Możliwość zatrudnienia absolwentów:

Kierunek ten jest odpowiedzią na postulaty firm telekomunikacyjnych,  w których tacy fachowcy są bardzo potrzebni. Założeniem edukacji w ramach tego kierunku jest przygotowanie uczniów do przyszłego podjęcia pracy  u operatorów telewizji cyfrowych i dostawców Internetu itp.

Absolwent może być zatrudniony:

 • w firmach obsługujących światłowodowe sieci dostępowe,
 • w firmach dostarczających infrastrukturę światłowodową
 • u telekomunikacyjnych operatorów kablowych
 • w telewizjach kablowych
 • w firmach zajmujących się produkcją sprzętu wykorzystywanego w sieciach szerokopasmowych

 

Od roku szkolnego 2017/2018 kształcenie w zawodzie technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej jest realizowane w 4-letnim technikum.

Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej jest realizowane w 5-letnim technikum.

INFORMATOR