Technik teleinformatyk

Zawód: technik teleinformatyk 351103

W trakcie nauki trzy egzaminy przed OKE na kwalifikacje E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich; E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami; E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych

 

Technik teleinformatyk świadczy usługi z dziedziny telekomunikacji i informatyki, które są ukierunkowane na projektowanie i konfigurowanie sieci, transmisję danych w sieciach, konfigurowanie i eksploatowanie urządzeń i usług sieciowych. Umiejętności praktyczne są wzbogacone wiedzą ogólną z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej oraz wiedzą szczegółową z zakresu przetwarzania sygnałów, optoelektroniki światłowodowej, łączy radiowych i satelitarnych, systemów telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych oraz protokołów sieciowych. Osoba posiadająca wykształcenie w tym zawodzie może pracować w przedsiębiorstwach i organizacjach eksploatujących systemy teleinformatyczne (montowanie, konfigurowanie i zabezpieczanie systemów komputerowych); firmach świadczących usługi teleinformatyczne (projektowanie, budowa i eksploatacja systemów
i sieci teleinformatycznych w ujęciu logicznym i elektrycznym); firmach świadczących usługi informatyczne (administrowanie sieciami lokalnymi, wdrażanie nowych rozwiązań
i technologii).

Innowacja e-sportowa:

Sport elektroniczny(e-sport, ang. electronic sports) – forma rywalizacji, w której przedmiotem działań zawodników są gry komputerowe. Rywalizacja między zawodnikami (graczami) odbywa się zarówno w formie rekreacyjnej, jak i na turniejach gier komputerowych (zjawisko pro-gamingu).

To ciekawe połączenie dwóch wyrazów, które na pierwszy rzut oka mogą się wykluczać. Bo sport kojarzy się z ruchem i aktywnością fizyczną, a nie z siedzeniem przed komputerem. Tymczasem w e-sporcie trzeba wykazać się lotnością umysłu, stosowaniem taktyki i wyobraźni przestrzennej oraz refleksem.

- umiejętność świadomego korzystania z komputera,  grania i trenowania gier e-sportowych;

- wsparcie pedagogiczno-psychologiczne nie dopuszczające do uzależnienia od komputera;

- komunikacja społeczna prowadzona w języku polskim i angielskim;

- umiejętność współpracy w grupie;

- umiejętność organizacji pracy indywidualnej i zespołowej;

- doskonalenie myślenia  przestrzennego, wielowątkowego;

- umiejętność radzenia sobie ze stresorami i pracy pod presją;

- wyszkolenie indywidualne ruchowe i taktyczne;

- nauka prowadzenia gry.