-Technik teleinformatyk z innowacją e-sportową-

Innowacja e-sportowa:       

Sport elektroniczny (e-sport, ang. electronic sports) – forma rywalizacji, w której przedmiotem działań zawodników są gry komputerowe. Rywalizacja między zawodnikami (graczami) odbywa się zarówno w formie rekreacyjnej, jak i na turniejach gier komputerowych (zjawisko pro-gamingu). To ciekawe połączenie dwóch wyrazów, które na pierwszy rzut oka mogą się wykluczać. Bo sport kojarzy się z ruchem i aktywnością fizyczną, a nie z siedzeniem przed komputerem. Tymczasem w e-sporcie trzeba wykazać się lotnością umysłu, stosowaniem taktyki i wyobraźni przestrzennej oraz refleksem.

  • umiejętność świadomego korzystania z komputera,  grania i trenowania gier e-sportowych;

  • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne nie dopuszczające do uzależnienia od komputera;

  • komunikacja społeczna prowadzona w języku polskim i angielskim;

  • umiejętność współpracy w grupie;

  • umiejętność organizacji pracy indywidualnej i zespołowej;

  • doskonalenie myślenia  przestrzennego, wielowątkowego;

  • umiejętność radzenia sobie ze stresem i pracą pod presją;

  • wyszkolenie indywidualne ruchowe i taktyczne;

  • nauka prowadzenia gry.

     Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:  

        EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych,

        EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPISZ SIĘ

VULCAN