Technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją kelner, barista, barman

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

W trakcie nauki dwa egzaminy przed OKE na kwalifikacje TG.7 Sporządzanie potraw i napojów oraz TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych stworzony jest dla ludzi lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dbających o siebie i innych, myślących o zdrowym odżywianiu oraz dla wszystkich przedsiębiorczych. Kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny, urządzania zakładów gastronomicznych. Naucza umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Uczeń potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej, fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować przyjęcia, projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA Po zakończeniu nauki możesz podjąć zatrudnienie w zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary, kawiarnie itp.), instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdrowia (sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale), organizacjach ochrony konsumenta, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i placówkach prowadzących żywienie zbiorowe (domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, pensjonaty, domy wczasowe itp.). Ponadto absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych i domowych, hotelarskich, agroturystyki, itp.

Innowacja kelner, barista, barman:

W ramach zajęć dodatkowych zrealizowane zostaną zajęcia teoretyczne oraz praktyczne m.in. z zakresu:

  • zasad funkcjonowania restauracji, przygotowania stanowiska pracy,
  • prezentacji zastawy stołowej, nakrywania do stołu, bielizny stołowej i składania serwetek,
  • zasad organizacji imprez zbiorowych, obsługi klienta indywidualnego,
  • technik kelnerskich,
  • serwisu wina,
  • przygotowania, organizacji i charakterystyki bufetów,
  • charakterystyki pracy barmana, towaroznawstwa alkoholowego, sprzętu barmańskiego, miksologii, przygotowania napoi mieszanych i shakerowych,
  • podstawowej wiedzy na temat kawy, zasad parzenia kawy espresso, kawy mlecznej i kawy deserowej, latte art.- wzorów lanych z ręki, rysowania sosem i szpikulcem.