POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z WKU W CZĘSTOCHOWIE

19.01.2018

Dnia 19 stycznia 2018r. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Katowicach reprezentowany przez Pan Prezesa Zarządu mgr. JACKA KWIATKOWSKIEGO podpisał porozumienie o współpracy z  WOJSKOWĄ KOMENDĄ UZUPEŁNIEŃ w Częstochowie reprezentowaną przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień ppłk ADRIANA KLIMKA. Porozumienie zobowiązuje WKU oraz ZDZ, w ramach Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach realizującego nauczanie w klasach mundurowych do współpracy.