Ważna informacja - nauczanie zdalne od 19.10.2020

16.10.2020

Zgodnie z decyzją Rządu RP, w okresie od 19 października 2020r. (poniedziałek) do odwołania zajęcia w szkołach średnich (z wyjątkiem zajęć praktycznych, które będą odbywać się w pracowniach szkolnych w terminach ustalonych przez prowadzących) odbywać się będą w formie zdalnej zgodnie z obowiązującym w szkole planem nauczania(dostosowanym przez nauczycieli do aktualnej sytuacji) czyli nauczyciele będą prowadzić zajęcia dydaktyczne online korzystając z platformy Ms Teams, ponadto uczniowie otrzymają materiały dydaktyczne, linki, zadania, inne do wykonania na platformie LIBRUS, ewentualnie jako zadania domowe obowiązujące po powrocie do szkoły. Jeżeli będzie konieczność uczniowie mogą porozumiewać się z nauczycielami pisemnie poprzez dziennik elektroniczny (wyjątkowo telefonicznie) w czasie, który wskażą im prowadzący zajęcia.
Bardzo proszę na bieżąco sprawdzać  wiadomości i ogłoszenia w LIBRUSIE.