Programy MON

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa projektu: Wyposażenie uczniów OPW Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie ZDZ w Katowicach w zestaw jednolitego ubioru służącego do realizacji programu szkolenia wojskowego.

Dofinansowanie: 27 840,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 34 800,00 zł

Data podpisania umowy: 07.11.2023 r.

 

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa projektu: wyposażenie uczniów OPW Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie ZDZ w Katowicach w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 87 504,00 zł

Całkowita wartość zadania: 109 380,00 zł

Zadanie dotyczy zakupu pakietów ubiorczych dla kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego naszej szkoły, a dla szkoły wyposażenia specjalistycznego do realizacji programu szkolenia wojskowego, w oparciu o umowę zawartą pomiędzy  Skarbem Państwa reprezentowanym przez MON a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.