Technik informatyk z innowacjami: e-sport, bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni

Technik informatyk z innowacjami: e-sport, bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni

 

">

ZAPISZ SIĘ

Innowacja e-sportowa:      

Sport elektroniczny (e-sport, ang. electronic sports) – forma rywalizacji, w której przedmiotem działań zawodników są gry komputerowe. Rywalizacja między zawodnikami (graczami) odbywa się zarówno w formie rekreacyjnej, jak i na turniejach gier komputerowych (zjawisko pro-gamingu).

To ciekawe połączenie dwóch wyrazów, które na pierwszy rzut oka mogą się wykluczać. Bo sport kojarzy się z ruchem i aktywnością fizyczną, a nie z siedzeniem przed komputerem.

Tymczasem w e-sporcie trzeba wykazać się lotnością umysłu, stosowaniem taktyki i wyobraźni przestrzennej oraz refleksem.

Jakie zdobędziesz umiejętności, będąc na tej specjalności:

 • Umiejętności świadomego korzystania z komputera, grania i trenowania gier e-sportowych;
 • Wsparcie pedagogiczno-psychologiczne niedopuszczające do uzależnienia od komputera;
 • Umiejętności komunikacji społecznej prowadzonej w języku polskim i angielskim;
 • Umiejętności współpracy w grupie;
 • Umiejętności organizacji pracy indywidualnej i zespołowej;
 • Doskonalenia myślenia przestrzennego, wielowątkowego;
 • Umiejętności radzenia sobie ze stresem i pracą pod presją;
 • Wyszkolenia indywidualne ruchowe i taktyczne;
 • Nauki prowadzenia gry.

Uczniowie w trakcie nauki na tej specjalności mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji: 

 • EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych,
 • EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi.

Zawód: Technik informatyk

W trakcie nauki przeprowadzone są dwa egzaminy przed OKE na kwalifikacje

 • EE.08. - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • EE.09. - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Program nauczania dla zawodu technik informatyk uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadpodstawowej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:

 • Umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
 • Umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
 • Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
 • Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
 • Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
 • Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
 • Umiejętność pracy zespołowej.

 

REKRUTACJA 2022/2023

ZAPISZ SIĘ

VULCAN