Patronat Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 19 stycznia 2018 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz  Wojskowa Komenda Uzupełnień z siedzibą w Częstochowie podpisały Porozumienie o współpracy, w ramach której realizowane będą różnorodne formy zajęć dla uczniów.

Patronatem Wojskowej Komendy Uzupełnień objęte zostały klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie realizujące nauczanie w klasach mundurowych.

Porozumienie podpisali ppłk Adrian KLIMEK oraz Prezes Zarządu mgr. Jacek Kwiatkowski.

W ramach podpisanego porozumienia Wojskowa Komenda Uzupełnień będzie realizawała szereg działań na rzecz klas mundurowych LO w tym: 

  • Wsparcie merytoryczne w organizacji zajęć wojskowych dedykowanych dla uczniów klas mundurowych mających na celu pogłębienie wiedzy z zakresu historii i tradycji oręży Wojska Polskiego, a także przybliżenia funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonych przez przedstawicieli WKU w Częstochowie z uprawnieniami pedagogicznymi.
  • Prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dotyczących popularyzacji służby wojskowej wśród uczniów Szkoły.
  • Zapewnienie ZDZ pomocy i pełnego dostępu do informacji o możliwościach zwiedzania jednostek wojskowych oraz zapewnienia wsparcia w nawiązaniu kontaktu w celu organizacji takich wycieczek.