REKRUTACJA 2020/2021

Kierunki kształcenia dla młodzieży:

I. Liceum Ogólnokształcące 

4 lata nauki dla absolwentów szkoły podstawowej:

Liceum  Ogólnokształcące  "MUNDUROWE"  z  innowacją  wojskowo-prawną

II. Technikum

5 lata nauki dla absolwentów szkoły podstawowej:

Technik  żywienia  i  usług  gastronomicznych  z  innowacją  kelner,  barista,  barman

Technik  usług  fryzjerskich  z  innowacją  kosmetyczną

Technik  informatyk  z  innowacją  e-sportową

Warunki przyjęcia do naszej szkoły:

  1. dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  2. dostarczenie zaświadczenia o wynikach egzaminu po ósmej klasie szkoły podstawowej
  3. dostarczenie wydruku z logowania w Vulcanie
  4. wypełnienie podania o przyjęcie do szkoły ( na dole strony w "pliki do pobrania")
  5. dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie na badania uczeń otrzyma w Sekretariacie Szkoły po ogłoszeniu listy przyjętych i dostarczeniu oryginałów potrzebnych dokumentów oraz wpłaceniu wpisowego)
  6. trzy fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)
  7. wpłacenie wpisowego na konto (dostępne w Sekretariacie Szkoły) po złożeniu podania o przyjęcie do szkoły

Pliki do pobrania