REKRUTACJA 2024/2025

Kierunki kształcenia dla młodzieży:

I. Liceum Ogólnokształcące 

4 lata nauki dla absolwentów szkoły podstawowej:

KSZTAŁCENIE OGÓLNE - ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

KSZTAŁCENIE OGÓLNE - KLASA MUNDUROWA: WOJSKOWO-POLICYJNA ZE SPEC. BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA W CYBERPRZESTRZENIA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - KLASA CYWILNA: KSZTAŁCENIE OGÓLNE Z MOŻLIWOŚCIĄ WYBORU INNOWACJI WEDŁUG ZAINTERESOWAŃ UCZNIA

II. Technikum

5 lata nauki dla absolwentów szkoły podstawowej:

 TECHNIK INFORMATYK Z INNOWACJAMI: E-SPORT, BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA W CYBERPRZESTRZENI

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH ZE SPECJALNOŚCIĄ KOSMETYCZNĄ

Warunki przyjęcia do naszej szkoły:

  1. dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  2. dostarczenie zaświadczenia o wynikach egzaminu po ósmej klasie szkoły podstawowej
  3. dostarczenie wydruku z logowania w Vulcanie
  4. wypełnienie podania o przyjęcie do szkoły ( na dole strony w "pliki do pobrania")
  5. dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie na badania uczeń otrzyma w Sekretariacie Szkoły po ogłoszeniu listy przyjętych i dostarczeniu oryginałów potrzebnych dokumentów oraz wpłaceniu wpisowego)
  6. trzy fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)
  7. wpłacenie wpisowego na konto (dostępne w Sekretariacie Szkoły) po złożeniu podania o przyjęcie do szkoły

Pliki do pobrania