Kształcenie ogólne - klasa mundurowa: wojskowo-policyjna ze spec. bezpieczeństwo Państwa w cyberprzestrzeni

Liceum Ogólnokształcące "Mundurowe" - kształcenie ogólne z innowacją  bezpieczeństwo Państwa w cyberprzestrzeni

 

ZAPISZ SIĘ

 

Liceum Ogólnokształcące "Mundurowe" umożliwia naukę w klasach o specjalności wojskowej. Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych oferta edukacyjna poszerzona jest o edukacje specjalistyczne tzw. zajęcia wojskowe.

Zapewniamy uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu maturalnego oraz przygotowanie ich do wyboru dalszego kształcenia w szkołach wyższych, zarówno cywilnych jak i mundurowych oraz w szkołach policealnych. Poprzez właściwą dla „Mundurówki” dyscyplinę kształtujemy odpowiednie postawy ludzkie i obywatelskie; uczciwość, poczucie odpowiedzialności, pracowitość, szacunek dla drugiego człowieka, patriotyzm.

Nasi uczniowie zobowiązani są do noszenia munduru wojskowego. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania.

W trakcie nauki młodzież będzie mogła skorzystać m.in. z:

  • obozów szkoleniowo-kondycyjnych,
  • zwiększonej liczby godzin nauczania języka angielskiego, geografii (topografii), edukacji dla bezpieczeństwa,
  • ćwiczeń z zakresu zajęć wojskowych i innych służb mundurowych,
  • nauki technik samoobrony i musztry,
  • uczestniczenia w wielu uroczystościach środowiskowych,
  • uczestniczenia w projektach MON-u,
  • nauki w przyjaznych, mało licznych klasach.

Uczniowie mogą uczestniczyć w realizacji projektów Ministerstwa Obrony Narodowej

  • Pielęgnowanie Tradycji Oręża Polskiego, patriotyzmu i kształtowanie sprawności fizycznej wśród młodzieży.
  • Si vis pacem, para bellum.

Innowacja bezpieczeństwo Państwa w cyberprzestrzeni realizowana w Liceum Ogólnokształcącym im. W.Szymborskiej w Częstochowie ZDZ w Katowicach. 

Uczniowie klasy LO z innowacją bezpieczeństwo Państwa w cyberprzestrzeni, w ramach zajęć zdobywają wiedzę o technikach, procesach i praktyk stosowanych w celu ochrony sieci. Podczas realizacji  innowacji uczniowie nabywają umiejętności z zakresu musztry indywidualnej i zespołowej. Zapoznają się również z elementami prawa przygotowując się do pracy w służbach mundurowych i ratowniczych.

Ponadto uczniowie biorą udział w specjalistycznych szkoleniach wojskowych: strzeleckich, sanitarnym, ratownictwa wodnego, szkoleniach z terenoznawstwa, taktyki wojskowej i łączności. Wszystkie zajęcia zakresu wojskowości prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę mundurową.

W ramach nauki szkolnej organizowane są obozy sprawnościowo – obronne. Uczniowie mają możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień  w ramach prowadzonych kursów – Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, Ratownika Wodnego i zajęć z łączności. 
Młodzież wychowywana jest w duchu patriotyzmu, szacunku do wartości kultury polskiej, odpowiedzialności za swoje decyzje i obowiązku pomocy każdemu człowiekowi.

Innowacja wojskowa ma na celu przygotowanie uczniów do egzaminów wstępnych na uczelnie wojskowe, do służby w wojsku lub innych służbach mundurowych.

 FILM PROMOCYJNY KLASY MUNDUROWEJ

ZAPISZ SIĘ

VULCAN

 

Nasze Liceum Mundurowe, to nie tylko ogromna porcja wiedzy praktycznej, ale i ciągłe zbieranie doświadczenia.