Kształcenie ogólne - klasa mundurowa: wojskowo-policyjna ze spec. bezpieczeństwo Państwa w cyberprzestrzeni

 

ZAPISZ SIĘ

Witajcie w Liceum Ogólnokształcącym "Mundurowe" - szkole, gdzie zdobędziecie ogólne wykształcenie wzbogacone innowacyjnym podejściem do bezpieczeństwa Państwa w cyberprzestrzeni.

U nas możecie również uczyć się w klasach o specjalności wojskowej. Oferujemy nie tylko standardowe zajęcia dydaktyczne, ale także specjalistyczną edukację, znane jako "zajęcia wojskowe".

Nasz główny cel to zapewnić wam wiedzę i umiejętności niezbędne do zdanego egzaminu maturalnego oraz przygotować was do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej - zarówno w cywilnych, jak i mundurowych szkołach wyższych, a także w szkołach policealnych. Poprzez naszą charakterystyczną dla "Mundurówki" dyscyplinę, kształtujemy w was właściwe postawy obywatelskie i ludzkie: uczciwość, poczucie odpowiedzialności, pracowitość, szacunek dla drugiego człowieka i patriotyzm.

W naszej szkole oczekujemy, że uczniowie noszą mundur wojskowy. Jesteście dla nas partnerami, a wasze potrzeby kierują naszymi działaniami.

 

 

Podczas nauki będziecie mieć możliwość korzystania z wielu atrakcji, takich jak:

  • obozy szkoleniowo-kondycyjne,
  • większa liczba godzin nauki języka angielskiego, geografii (topografii) oraz edukacji dla bezpieczeństwa,
  • ćwiczenia z zakresu zajęć wojskowych i innych służb mundurowych,
  • nauka technik samoobrony i musztry,
  • udział w licznych uroczystościach środowiskowych,
  • uczestnictwo w projektach Ministerstwa Obrony Narodowej,
  • nauka w kameralnych, niewielkich klasach.

Pragniemy również podkreślić, że nasi uczniowie mogą brać udział w realizacji projektów Ministerstwa Obrony Narodowej. Dlatego warto jest być częścią tej niezwykłej społeczności.

  • Pielęgnowanie Tradycji Oręża Polskiego, patriotyzmu i kształtowanie sprawności fizycznej wśród młodzieży.
  • Si vis pacem, para bellum.

Innowacja bezpieczeństwo Państwa w cyberprzestrzeni realizowana w Liceum Ogólnokształcącym im. W.Szymborskiej w Częstochowie ZDZ w Katowicach. 

W Liceum Ogólnokształcącym im. W. Szymborskiej w Częstochowie, które jest częścią ZDZ w Katowicach, uczniowie mają niezwykłą szansę uczestnictwa w fascynującej innowacji - "Bezpieczeństwo Państwa w Cyberprzestrzeni". To nie tylko zajęcia, które pomagają zdobyć wiedzę o technikach i procesach związanych z ochroną sieci, ale również przygotowują uczniów do przyszłej pracy w służbach mundurowych i ratowniczych.

Podczas tych zajęć uczniowie nie tylko zdobywają praktyczne umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego, ale również uczą się współpracy w zespole i doskonalą indywidualne umiejętności. Dowiadują się także o aspektach prawnych związanych z cyberprzestrzenią. To wszystko przygotowuje ich na przyszłą pracę w służbach, gdzie muszą być gotowi do podjęcia odpowiedzialnych decyzji. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach wojskowych. W ramach tych szkoleń uczą się strzelectwa, pierwszej pomocy, ratownictwa wodnego, terenoznawstwa, taktyki wojskowej i łączności. Całość prowadzona jest przez wykwalifikowaną kadrę mundurową, co sprawia, że zajęcia są nie tylko interesujące, ale także bardzo profesjonalne.

Dodatkowo, w ramach nauki szkolnej organizowane są obozy sprawnościowo-obronne, które są nie tylko wyzwaniem fizycznym, ale także rozwijają umiejętności obronne. Uczniowie mają również możliwość zdobycia cennych uprawnień, takich jak Kwalifikowana Pierwsza Pomoc, Ratownik Wodny oraz zajęcia z łączności.

Cała młodzież jest wychowywana w duchu patriotyzmu, kultywując szacunek dla polskiej kultury, odpowiedzialność za swoje decyzje i gotowość do pomocy każdemu człowiekowi. Celem tej innowacji wojskowej jest przygotowanie uczniów do egzaminów wstępnych na uczelnie wojskowe oraz do służby w wojsku lub innych służbach mundurowych. Jest to niezwykła okazja dla tych, którzy marzą o karierze w służbie dla Państwa!

 

 FILM PROMOCYJNY KLASY MUNDUROWEJ

ZAPISZ SIĘ

VULCAN

Nasze Liceum Mundurowe, to nie tylko ogromna porcja wiedzy praktycznej, ale i ciągłe zbieranie doświadczenia.