INFORMACJA O SZKOLE

Zespół Szkół im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

 

 

 

 

 

 Prowadzimy kształcenie młodzieży i dorosłych w następujących typach szkół:

  • Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie
  • Technikum im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie w zawodach:

Technik usług fryzjerskich z innowacją kosmetyczną

Technik informatyk z innowacją e-sportową

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik logistyk

Uczniowie Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia zajęcia praktyczne realizują na terenie szkoły.

        Nasza szkoła ma status Szkolnego Ośrodka Egzaminacyjnego w kwalifikacjach:

A.19. Wykonywanie usług fryzjerskich.

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowaniu.

A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy.

A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała.

E.15. Uruchamianie i utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich.   

T.06. Sporządzanie potraw i napojów.

 

W naszej szkole istnieją bardzo dobre warunki do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego, dzięki specjalistycznym pracowniom wyposażonym w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny.

Do dyspozycji uczniów są dwie pracownie komputerowe i centrum multimedialne wyposażone w komputery z dostępem do Internetu, skanery, drukarki, drukarki 3D a także siłownia, biblioteka zaopatrzona w niezbędne lektury szkolne, literaturę fachową, czytniki e - booka.

Dla potrzeb kształcenia zawodowego dysponujemy pracownią gastronomiczną,  pracowniami fryzjerskimi, pracownią kosmetyczna, pracownię logistyczną oraz pracownie teleinformatyczną, które wyposażone są w nowoczesny specjalistyczny sprzęt, narzędzia i urządzenia.

W naszej szkole działa pierwsza w Częstochowie integracyjna sekcja rowerowa MTB. Szkoła posiada 16 nowych rowerów, z których uczniowie korzystają podczas wypraw rowerowych.

              

 

Uczniowie w ramach podnoszenia kwalifikacji i umiejętności oraz zwiększenia szans na rynku pracy maja możliwość ukończenia kursów zawodowych oferowanych przez CKZ w Częstochowie ZDZ w Katowicach.

Nasi uczniowie corocznie odbywają staże zawodowe u pracodawców zagranicznych w ramach projektów europejskich. Nabyte umiejętności i doświadczenia zwiększają szanse zatrudnienia oraz stwarzają możliwości kariery zawodowej na rynku krajów Unii Europejskiej.