Warunki rekrutacji

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH (Technikum, Liceum)

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu po ósmej klasie szkoły podstawowej
  • wydruk wniosku z logowania w Vulcanie
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie na badania uczęń otrzyma w Sekretariacie Szkoły po ogłoszeniu listy przyjętych i dostarczeniu oryginałów potrzebnych dokumentów oraz wpłaceniu wpisowego)
  • trzy fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)
  • wpłacenie wpisowego na konto (dostępne w Sekretariacie Szkoły) po złożeniu podania o przyjęcie do szkoły

Pliki do pobrania