Pracownicy

       

 

 

 

Pracownicy Zespołu Szkół im. Wisławy Szymborskiej

w Częstochowie

Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowicach

 

Dyrektor Szkoły
mgr Marcin Sygiet

Z-ca Dyrektora Szkoły
mgr Sylwia Sztajner

Pedagog szkolny
mgr Iwona Bieniewska

Psycholog szkolny
dr Iwona Bołtuć

Sekretariat Szkoły:

Specjalista ds. kształcenia
mgr Emilia Krystaszek

Specjalista ds. kształcenia
mgr Zdzisław Wiśniewski