Warunki rekrutacji

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH (Technikum, Liceum, Branżowa Szkoła I Stopnia)

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu po ósmej klasie szkoły podstawowej
 • wydruk wniosku z logowania w Vulcanie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie na badania uczęń otrzyma w Sekretariacie Szkoły po ogłoszeniu listy przyjętych i dostarczeniu oryginałów potrzebnych dokumentów oraz wpłaceniu wpisowego)
 • trzy fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • wpłacenie wpisowego na konto (dostępne w Sekretariacie Szkoły) po złożeniu podania o przyjęcie do szkoły

DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

Policealne Studium Zawodowe

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • trzy fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • wpłacenie wpisowego

Pliki do pobrania