REKRUTACJA 2018/2019

Zapraszamy do naszych szkół

Zespół Szkół im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie

ul. Jagiellońska 141, 42-200 Częstochowa

tel.: 34 / 365-88-53 ,  697-818-624
fax: 34 / 365-88-53
www: szkoly.czestochowa.zdz.pl

e-mail: s-czest@zdz.katowice.pl

Szkoła posiadająca uprawnienia szkoły publicznej.

Kierunki kształcenia dla młodzieży:

I. Branżowa Szkoła I Stopnia (Zasadnicza Szkoła Zawodowa) - 3 lata nauki:

Fryzjer

Kucharz

II. Liceum Ogólnokształcące - 3 lata nauki:

Liceum  Ogólnokształcące  "MUNDUROWE"  z  innowacją  wojskowo-prawną

III. Technikum - 4 lata nauki:

Technik  żywienia  i  usług  gastronomicznych  z  innowacją  kelner,  barista,  barman

Technik  usług  fryzjerskich  z  innowacją  kosmetyczną

Technik  teleinformatyk  z  innowacją  e-sportową

Technik  informatyk  z  innowacją  e-sportową

Technik  szerokopasmowej  komunikacji  elektronicznej

Warunki przyjęcia do naszej szkoły:

 1. dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum
 2. dostarczenie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 3. dostarczenie wydruku z logowania w Vulcanie
 4. wypełnienie podania o przyjęcie do szkoły ( na dole strony w "pliki do pobrania")
 5. dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (bezpłatne zaświadczenie od lekarza rodzinnego)
 6. trzy fotografie
 7. wpłacenie wpisowego na konto (dostępne w Sekretariacie Szkoły) po złożeniu podania o przyjęcie do szkoły

Szkoła Policealna (cykl nauki 4 semestry):

Technik  usług  kosmetycznych

Warunki przyjęcia do naszej szkoły:

 1. dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły średniej
 2. wypełnienie podania o przyjęcie do szkoły ( na dole strony w "pliki do pobrania")
 3. dostarczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 4. trzy fotografie
 5. wpłacenie wpisowego na konto (dostępne w Sekretariacie Szkoły) po złożeniu podania o przyjęcie do szkoły

Pliki do pobrania