REKRUTACJA 2020/2021

Zespół Szkół im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie

ul. Jagiellońska 141, 42-200 Częstochowa

tel.: 34 / 365-88-53 ,  697-818-624
fax: 34 / 365-88-53
www: szkoly.czestochowa.zdz.pl

e-mail: s-czest@zdz.katowice.pl

Szkoła posiadająca uprawnienia szkoły publicznej.

Zapraszamy do naszych szkół

 

 

 

 

 

 

Kierunki kształcenia dla młodzieży:

I. Branżowa Szkoła I Stopnia (Zasadnicza Szkoła Zawodowa) - 3 lata nauki:

Fryzjer

Kucharz

II. Liceum Ogólnokształcące 

4 lata nauki dla absolwentów szkoły podstawowej:

Liceum  Ogólnokształcące  "MUNDUROWE"  z  innowacją  wojskowo-prawną

III. Technikum

5 lata nauki dla absolwentów szkoły podstawowej:

Technik  żywienia  i  usług  gastronomicznych  z  innowacją  kelner,  barista,  barman

Technik  usług  fryzjerskich  z  innowacją  kosmetyczną

Technik  informatyk  z  innowacją  e-sportową

Warunki przyjęcia do naszej szkoły:

 1. dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. dostarczenie zaświadczenia o wynikach egzaminu po ósmej klasie szkoły podstawowej
 3. dostarczenie wydruku z logowania w Vulcanie
 4. wypełnienie podania o przyjęcie do szkoły ( na dole strony w "pliki do pobrania")
 5. dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie na badania uczeń otrzyma w Sekretariacie Szkoły po ogłoszeniu listy przyjętych i dostarczeniu oryginałów potrzebnych dokumentów oraz wpłaceniu wpisowego)
 6. trzy fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 7. wpłacenie wpisowego na konto (dostępne w Sekretariacie Szkoły) po złożeniu podania o przyjęcie do szkoły

Szkoła Policealna (cykl nauki 4 semestry):

Technik  usług  kosmetycznych

Warunki przyjęcia do naszej szkoły:

 1. dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły średniej
 2. wypełnienie podania o przyjęcie do szkoły ( na dole strony w "pliki do pobrania")
 3. dostarczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 4. trzy fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 5. wpłacenie wpisowego na konto (dostępne w Sekretariacie Szkoły) po złożeniu podania o przyjęcie do szkoły

Pliki do pobrania