Wykaz szkół i kierunków kształcenia - Częstochowa

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Branżowa Szkoła I Stopnia

Fryzjer

50 zł

100 zł

Zapisz się

Kucharz

50 zł

100 zł

Liceum Ogólnokształcące

Kształcenie ogólne - klasa "Mundurowa"

50 zł

150 zł

Zapisz się

Technikum

Technik informatyk z innowacją e-sportową

50 zł

140 zł

Zapisz się

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

50 zł

140 zł

Technik teleinformatyk z innowacją e-sportową

50 zł

140 zł

Technik usług fryzjerskich

50 zł

140 zł

Technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją kelner, barista, baarman

50 zł

140 zł

Szkoła Policealna

Technik usług kosmetycznych

50 zł

150 zł

Zapisz się

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (AU.21.)

50 zł

170 zł

Zapisz się

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (AU.61.)

50 zł

170 zł