BAZA DYDAKTYCZNA

Szkoła posiada bardzo dobrą bazę szkoleniową wyposażoną w nowoczesny sprzęt urządzenia i pomoce dydaktyczne.

 

Posiadamy:

 

17 sal dydaktycznych wyposażonych w telewizory i tablice multimedialne w tym:

 •  2  PRACOWNIE FRYZJERSKIE, w których odbywaja się zajęcia praktyczne dla klas w zawodzie technik usług fryzjerskich oraz fryzjer Branżowej Szkoły I Stopnia. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności pod kierunkiem wykwalifikowanych nauczycieli nauki zawodu.

  

 

 • PRACOWNIĘ GASTRONOMICZNĄ Z ZAPLECZEM, w której odbywają się zajęcia praktyczne dla klas w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz Branżowej Szkoły I Stopnia.  Uczniowie sporządzają potrawy zgodnie z recepturami gastronomicznymi pod kierunkiem wykwalifikowanych nauczycieli zawodu. Jakość przygotowywanych potraw jest szczegółowo analizowana i omawiana. Uczniowie nakrywają i dekorują stoły. Uczą się prawdłowej ekspedycji potraw.

     

 

 • 2 PRACOWNIE KOMPUTEROWE wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy w tym DRUKARKĘ 3D

           

               

 

 • PRACOWNIĘ LOGISTYCZNĄ, w której odbywaja się zajęcia dla klas w zawodzie technik logistyk. Pracownia wyposażona jest w przenośne stanowiska komputerowe z oprogramowaniem logistycznym (tablety i laptopy "lotne") oraz duży wielofunkcyjny TABLET 65"/stół multimedialny. W sali na ścianach zawieszone są profesjonalne plansze zawodowe.

       

 • PRACOWNIĘ KOSMETYCZNĄ, w której odbywają się zajęcia praktyczne słuchaczy Szkoły Policealnej w zawodzie technik usług kosmetycznych oraz zajęcia dodatkowe w ramach innowacji kosmetycznej dla uczniów technikum w zawodzie technik usług fryzjerskich.

     

   

 • MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACYJNE ORAZ RADIOWĘZEŁ

     

 • BAZĘ SPORTOWĄ (siłownia, boisko szkolne, sekcja rowerowa). Kompleksowo wyposażona siłownia, w skład której wchodzą m. in.: nowoczesne bieżnie, rowery, urządzenia wielofunkcyjne "atlas", worek bokserski, stół do tenisa oraz inne urządzenia do ćwiczeń siłowych i fitnes. Siłownia służy uczniom w trakcie zajęć wychowania fizycznego, jak i sportowych zajęć pozalekcyjnych odpowiadających zainteresowaniom uczniów.

   

 • ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ ORAZ AULĘ wyposażoną w urządzenia multimedialne: projektor tablicę interaktywną, telewizor, urządzenia nagłaśniające. Odbywają się tutaj akademie, uroczystości szkolne, posiedzenia rady pedagogicznej, prelekcje, konkursy, olimpiady, egzaminy maturalne, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

    

 • GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ, w którym pielęgniarka realizuje profilaktyczna opiekę zdrowotna nad uczniami.

 • BEZPŁATNY BEZPRZEWODOWY INTERNET NA TERENIE SZKOŁY DLA WSZYSTKICH.

 • W naszej szkole działa pierwsza w Częstochowie integracyjna sekcja rowerowa MTB.

    Szkoła posiada 16 nowych rowerów, z których uczniowie korzystają podczas wypraw rowerowych

 • Mamy również miejsce gdzie w cieplejsze dni można przerwy spędzać na powietrzy.