Lista Wystawców na Targach Edukacyjnych "W kierunku dobrej nauki"

12.03.2024

WYSTAWCY TARGÓW EDUKACYJNYCH

„W kierunku dobrej nauki”

organizowanych przez

Zespół Szkół im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

i

Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Częstochowie

 

 1. Zespół Szkół im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie ZDZ w Katowicach
 2. Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie ZDZ w Katowicach
 3. VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie
 4. Technikum STM w Częstochowie
 5. Bursa Miejska
 6. Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego
 7. IV LO im. Henryka Sienkiewicza
 8. Branżowa Szkoła I stopnia Cosinus w Częstochowie
 9. I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie
 10. Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. W. Sikorskiego
 11. Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie
 12. Technikum i Liceum TEB Edukacja
 13. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
 14. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie
 15. Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku
 16. Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie
 17. Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie
 18. Zespół Szkół im. gen. W. Andersa
 19. Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta
 20. Zespół Szkół w Żarkach ZDZ w Katowicach
 21. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie - Branżowa Szkoła I stopnia nr 12
 22. VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe im. gen. Józefa Sowińskiego
 23. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. J. Brzechwy w Bogumiłku
 24. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego
 25. Zespół Szkół w Koniecpolu
 26. Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Józefa
 27. Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej
 28. Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie
 29. II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie