Nasze Technikum w rankingu najlepszych na Śląsku Techników - Perspektywy 2024.

17.01.2024

Wysoka jakość naszej działalności edukacyjnej !!

Nasze

Technikum Zespołu Szkół im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach znalazło się w rankingu najlepszych na Śląsku Techników

Perspektywy 2024 !

To jest istotne osiągnięcie, które potwierdza wysoką jakość naszej działalności edukacyjnej. Składamy wyrazy uznania w stronę naszych nauczycieli, uczniów i wszystkich, którzy przyczynili się do tego rezultatu.

Dziękujemy za zaangażowanie.