O naszej szkole w środkach masowego przekazu.

25.08.2022

Szczegółowe informacje o naszej szkole opublikowane w Gazecie Regionalnej.

Zespół szkół im Szymborskiej zalety placówki.