Projekt - Podbijamy Europę!

Technikum im.Wisławy Szymborskiej w Częstochowie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach realizuje projekt 

Podbijamy Europę!

Dofinansowanie projektu z Uni Europejskiej:

177 067,79 PLN