Projekty 2013

Pielęgnowanie Tradycji Oręża Polskiego, patriotyzmu i kształtowanie sprawności fizycznej wśród młodzieży.

Projekt realizowany w 2013 roku w Liceum Ogólnokształcącym Mundurowym.

******************************************************************************************************************************************************************

Si vis pacem, para bellum. Projekt realizowany w 2013 roku w Liceum Ogólnokształcącym Mundurowym.

******************************************************************************************************************************************************************

 Projekt Mobilności „LdV”

Projekty mobilności polegają na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla uczniów, pracowników, absolwentów i bezrobotnych, a także szkoleniowców.

Celem wyjazdów jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego (praktyki i staże zagraniczne) bądź poznawanie ciekawych rozwiązań,

metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (wymiany doświadczeń).

Założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie - wzmacnianie więzi między światem edukacji i pracy.

*****************************************************************************************************************************************************************

Projekt „Innowacje we fryzjerstwie” - realizowany w latach 2012 - 13. Projekt zakładał czterotygodniowe praktyki zawodowe w Granadzie (Hiszpania)

dla 20 uczniów z Technikum Fryzjerskiego w zawodzie: technik usług fryzjerskich.

****************************************************************************************************************************************************************

Projekt „Europejski smak i moda w dobrym guście” realizowany w 2013 roku. Projekt zakładał trzytygodniowe praktyki zawodowe w Rimini (Włochy)

dla 10 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie: kucharz i fryzjer.