Stypendium szkolne - trudna sytuacja materialna.

23.08.2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, że z dniem 1 września 2022 roku uruchamia procedurę stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2022/2023.

WARUNKIEM UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE JEST TRUDNA SYTUACJA MATERIALNA RODZINY UCZNIA, WYNIKAJĄCA Z NISKICH DOCHODÓW NA OSOBĘ W RODZINIE.

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ DOCHODU NA OSOBĘ W RODZINIE UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ KWOTY 600,00 ZŁ NETTO.

Dokumenty dla uczniów spełniających wyżej wymienione warunki są do pobrania w gabinecie pedagoga szkolnego (pokój 14 A) w dniach od 02.09.2022r. do 08.09.2022r.
Złożenie wypełnionych dokumentów do pedagoga szkolnego do dnia 13.09.2022r.