Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Zespół Szkół im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie


Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

  Kształcimy w zawodach: fryzjer, kucharz, technik teleinformatyk i informatyk z innowacją E-sportową, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik usług kosmetycznych.
Oferujemy
:
specjalistyczne pracownie, profesjonalną kadrę nauczycielską, bezpłatny dostęp do internetu, praktyki zagraniczne w ramach projektów europejskich, obozy integracyjno-szkoleniowe. Dojazd do NASZEJ SZKOŁY autobusami MPK: z II Al.NMP Nr.33; z Pl.Biegańskiego Nr.15,19,25,33; z dworca PKS Nr.15. Przystanek końcowy ul.Jagiellońska .

Zespół Szkół im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Jagiellońska 141 , 42-202 Częstochowa

Aktualności Zobacz wszystkie »

V Ogólnopolski Konkurs „Młody mistrz fryzjerstwa”

13.02.2020

Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Częstochowskiej - reakcje jonowe

2.02.2020

Nasz udział w Obchodach 157 Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego

2.02.2020

Ogólnopolski Konkurs Deutschfreund

17.01.2020

Warsztaty - Technika prac laboratoryjnych. Otrzymywanie tlenków, kwasów, wodorotkenkow i soli.

17.01.2020

Uroczystość rozdania Stypendium Przezesa Rady Ministrów

29.12.2019