-Technik informatyk z innowacją e-sportową-

Innowacja e-sportowa:

Sport elektroniczny (e-sport, ang. electronic sports) – forma rywalizacji, w której przedmiotem działań zawodników są gry komputerowe. Rywalizacja między zawodnikami (graczami) odbywa się zarówno w formie rekreacyjnej, jak i na turniejach gier komputerowych (zjawisko pro-gamingu). To ciekawe połączenie dwóch wyrazów, które na pierwszy rzut oka mogą się wykluczać. Bo sport kojarzy się z ruchem i aktywnością fizyczną, a nie z siedzeniem przed komputerem. Tymczasem w e-sporcie trzeba wykazać się lotnością umysłu, stosowaniem taktyki i wyobraźni przestrzennej oraz refleksem.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 • umiejętność świadomego korzystania z komputera,  grania i trenowania gier e-sportowych;

 • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne nie dopuszczające do uzależnienia od komputera;

 • komunikacja społeczna prowadzona w języku polskim i angielskim;

 • umiejętność współpracy w grupie;

 • umiejętność organizacji pracy indywidualnej i zespołowej;

 • doskonalenie myślenia  przestrzennego, wielowątkowego;

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i pracą pod presją;

 • wyszkolenie indywidualne ruchowe i taktyczne;

 • nauka prowadzenia gry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawód: Technik informatyk 351203

W trakcie nauki dwa egzaminy przed OKE na kwalifikacje

EE.08. - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09. - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Program nauczania dla zawodu technik informatyk uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadpodstawowej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:

 • umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;

 • umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;

 • umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;

 • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;

 • umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;

 • umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;

 • umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;

 • umiejętność pracy zespołowej.

REKRUTACJA 2020/2021

ZAPISZ SIĘ

VULCAN